Ilmu itu ibarat hujan yang menyusup ke sarwa dunia.. yang berderia akan sigap menadah.. yang peka akan setia mengamati.. kerana ilmu itu sukar dimiliki.. andai hati tidak menerima dan memberi...

Selasa, 21 September 2010

IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN FASILITATIF TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Implikasi Model Pengajaran Fasilitatif dalam P&P


Menurut ringkasan penulis buku Murid dan Alam Belajar (2009), Choong Lean Keow (PhD.), kumpulan model personal ini berpegang kepada unsur keperibadian individu. Oleh yang demikian, model ini cuba membentuk pendidikan agar membolehkan kita lebih memahami diri kita, bertanggungjawab atas pendidikan kita dan seterusnya mencapai tahap perkembangan yang lebih jauh melebihi tahap maksimum kearah kualiti hidup yang tinggi. Dengan kata lain, model ini menekankan perspektif bersifat individu serta menggalakkan sifat berdikari yang produktif demi peningkatan kesedaran kendiri dan tanggungjawab terhadap nasib masing-masing.

Berasaskan kaedah yang dipelopori oleh Carl Rogers yang berpusatkan murid, maka guru boleh mengaplikasikan kaedah ini dalam model personal untuk mengubahsuai persekitaran pembelajaran murid. Model ini berfokuskan kepada konsep kendiri dan harga diri; arah kendiri yang positif dan sifat berdikari; kreativiti dan sifat ingin tahu; dan perkembangan domain afektif dan emosi. Menurut Choong Lean Keow (PhD.) dalam buku Murid dan Alam Belajar (2009), pengubahsuaian persekitaran pembelajaran murid dapat dilakukan dengan meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan murid dan mewujudkan satu suasana pembelajarn berasaskan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid dan sesama murid. Lantaran itu, guru boleh berpandukankepada teknik-teknik bukan mengarah semasa membimbing murid, menggunakan synectics untuk meningkatkan kreativiti mereka, dan perjumpaan kelas bagi membina pembelajaran komuniti.

Mengikut rujukan dari buku Murid dan Alam Belajar (2009) yang dikarang oleh Boon Poon Ying, Noriati dan Syarifah Fakhiriah Syed Ahmad ;dalam mengaplikasi model personal, guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang boleh membangkitkan semangat murid untuk belajar. Ini bertujuan supaya individu dapat membentuk kesedaran diri dan identiti sejak dari awal lagi. Model ini cuba menerapkan pendidikan dalam jiwa murid supaya murid dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungjawab terhadap pendidikan dan belajar ke arah pencapaian yang lebih optimum daripada kini. Langkah ini boleh tercapai dengan meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan mereka dan mewujudkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran berasaskan komunikasi yang berkesan sesama kita. Lantara itu, guru boleh berpandukan kepada teknik-teknik bukan mengarah semasa membimbing mereka sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung untuk membolehkan mereka berdikari dan mencungkil kreativiti.

Guru juga mempunyai tugas untuk membentuk serta menggabungkan aspek intelek dengan emosi demi melahirkan suatu personaliti seimbang. Penekanan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan intelek, tetapi murid juga dididik untuk mempunyai kecerdasan emosi yang stabil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roger, pertemuan dengan murid harus wujud suatu persekitaran yang penuh denga kasih sayang, keyakinan, empati dan saling memahami. Guru akan membantu pelajar memahami bagaimana menghadapi tugasan serta bagaimana menuju ke arah peyempurnaan kendiri. Model personal menekankan individu sebagai insan yang unik dan cabaran untuk membentuk personaliti yang berintegrasi, penuh keyakinan dan kompeten. Matlamat ini adalah untuk membantu setiap murid untuk bertanggungjawab terhadap perkembangan diri dan berjaya mencapai penghargaan diri serta keharmonian kendiri.

Selain itu, guru juga perlu menyediakan suatu iklim sosial yang mengizinkan pelajar meluahkan perasaan dan bebas untuk mengekspresi perasan. Contohnya, guru memperuntukan masa selama lima minit untuk mengetahui kesediaan murid sebelum memasuki sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Di sinilah murid perlu diberi peluang untuk meluahkan perasaan sama ada secara induvidu atau secara kumpulan. Proses ini bermula dengan guru membantu murid memperjelaskan masalah mereka. Kemudian, murid dibantu ke arah bertanggungjawab terhadap perubahan tingkah laku untuk menyelesaikan masalah oleh guru. Guru juga akan membantu pelajar mencuba dan membuat refleksi terhadap keputusan yang dibuat. Selepas meluahkan masalah yang dialami, murid akan merasa lega dan dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran hari itu. Kesan pengajaran amat bergantung kepada kejayaan pemupukan perkembangan diri pelajar. Dalam penggunaan model personal, kandungan dan aktiviti tidak dipreskripsi, tetapi ditentukan oleh pelajar apabila bertemu dan berinteraksi dengan guru.

Mengikut teori Carl Rogers, suasana kelas yang kondusif dan selesa juga perlu disediakan untuk mengaplikasikan model personal ini. Suasana kelas memainkan peranan besar untuk membolehkan murid berada dalam keadaan selesa semasa mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ketidakselesaan murid di dalam kelas menyebabkan mereka emosi mereka terganggu dan hilang tumpuan ketika guru mengajar ataupun juga sewaktu menjalankan sesi amali. Seterusnya, ia akan menyebabkan peratus semangat murid terhadap sesi pembelajaran akan berkurangan. Peralatan yang digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar mestilah lengkap supaya sesi pengajaran pada hari itu berjalan dengan lancar. Dalam model personal yang dipelopori oleh Carl Rogers ini lebih mementingkan guru sebagai fasilitator. Oleh itu, murid sendiri yang perlu mencari bahan-bahan rujukan dan guru akan menyediakan bahan sokongan untuk membantu murid.

2 ulasan:

  1. Hai there...this is a nice blog...i like yopur content and hope you have to visit my page back ....wait you soon!
    ^_^

    BalasPadam
  2. thank u. we will visit ur page soon.

    BalasPadam