Ilmu itu ibarat hujan yang menyusup ke sarwa dunia.. yang berderia akan sigap menadah.. yang peka akan setia mengamati.. kerana ilmu itu sukar dimiliki.. andai hati tidak menerima dan memberi...

Selasa, 17 Ogos 2010

RUJUKAN

BUKU

Boon Poon Ying, Noriati, Syarifah Fakriah Syed Ahmad, (2009). Murid dan Alam Belajar.
Siri Pendidikan Guru Oxford Fajar, Kuala Lumpur.

Mok Song Sang, (2010).
Psikologi dan Pedagodi Murid dan Alam Belajar. Penerbit Multimedia Sdn. Bhd, Selangor.

Ee Ah Meng (1994).
Psikologi Dalam Bilik Darjah. Fajar Bakti Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.

Choong Lean Keow, (2004).
Murid dan Alam Belajar. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd,
Kuala Lumpur.

Ragbir Kaur Joginder Singh, (2010).
Panduan Ilmu Pendidikan Komprehensif untuk KPLI.
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.


INTERNET

(January 2008). Model Personal. Diperoleh

Pada 2 September 2010 daripada

http://masririt.files.wordpress.com/2007/12/model-model-pembelajaran.ppt

(March 2008). Perbandingan Antara Model Pengajaran.

Diperoleh pada 3 September 2010. Daripada

http://www.scribd.com/doc/35934392/Perbandingan-Antara-Model-Pengajaran

(June 2008). Model Pengajaran. Diperoleh pada 3

September 2010. Daripada

http://www.scribd.com/doc/35931965/Model-Pengajaran-yansyuesyie