Ilmu itu ibarat hujan yang menyusup ke sarwa dunia.. yang berderia akan sigap menadah.. yang peka akan setia mengamati.. kerana ilmu itu sukar dimiliki.. andai hati tidak menerima dan memberi...

Selasa, 21 September 2010

MAKLUMAT LENGKAP MENGENAI MODEL PENGAJARAN FASILITATIF

Bagi model ini, guru dianggap sebagai fasilitator atau kaunselor, di mana penekanan diberikan terhadap pakatan antara guru dan murid. Oleh itu, guru hendaklah mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar ke arah memahami bagaimana pelajar boleh memainkan peranan utama dalam pembelajaran mereka. Antaranya, guru membantu pelajar mengarah diri masing-masing demi pencapaian matlamat kendiri. Dalam proses perkembangan diri, guru memberikan maklum balas tentang kemajuan diri dan membantu pelajar menyelesaikan masalah jika ada. Yang penting ialah guru mewujudkan pakatan dengan pelajar bertujuan membimbing dan membantu mereka sepanjang penyelesaian tugas dan masalah.Hubungan yang baik antara guru dan murid hendaklah diwujudkan.TUJUAN MODEL PENGAJARAN FASILITATIF

Mengikut Joyce et al., (2002), antara tujuan Model Pengajaran Fasilitatif ialah :

1) Menghala tuju murid ke arah kesihatan mental dan emosi yang lebih tinggi dengan membentuk keyakinan kendiri, penghargaan diri yang realistik dan perasaan empati terhadap orang lain.

2) Meningkatkan bahagian pendidikan yang menekankan keperluan dan aspirasi murid, di mana setiap murid diambil sebagai pakatan untuk menentukan apa dan bagaimana murid akan belajar.

3) Membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus seperti kreativiti dan ekspresi peribadi.

Sebagaimana yang termaktub dalam pengajaran mengikut Rogers, pertemuan dengan pelajar harus wujud suatu persekitaran yang penuh dengan kasih sayang, keyakinan, empati dan saling memahami. Guru akan membantu murid memahami bagaimana menghadapi tugasan serta bagaimana menuju ke arah penyempurnaan kendiri.

Proses pembelajaran sebegini bermula dengan guru membantu murid memperjelas masalah. Kemudian, murid dibantu ke arah bertanggungjawab terhadap tingkah laku untuk menyelesaikan masalah. Guru juga akan membantu murid mencuba dan membuat refleksi terhadap keputusan yang dibuat dalam percubaan tersebut. Di samping itu, murid dibimbing ke arah pembentukan perasaan empati terhadap orang lain dalam persekitaran pembelajaran.

Pengajaran fasilitatif cenderung bersifat berfokus kepada murid di mana guru berusaha untuk melihat sesuatu perkara sebagaimana murid melihatnya. Hal ini akan menciptakan suasana komunikasi yang empati di mana pengendalian diri murid dapat dipupuk dan dikembangkan.

Selain itu, guru juga berperanan sebagai benevolent after ego di mana guru sedia menerima apa jua perasaan dan pemikiran murid. Di sini secara langsung dapat dilihat bahawa guru lebih banyak berkomunikasi dengan murid dan hubungan yang positif dapat dibentuk.


TEKNIK YANG DIGUNAKAN

Teknik utama yang digunakan bagi mengembangkan hubungan yang fasilitatif adalah dengan wawancara bukan-direktif (non-directive) iaitu sekurang-kurangnya rangkaian pertemuan antara guru dengan murid. Semasa mengadakan sesi wawancara, guru meletakkan dirinya sebagai kolaborator di dalam proses eksplorasi diri murid dan penyelesaian masalah. Wawancara sendiri direka bagi menumpukan kepada keunikan individu dan kepentingankehidupan emosional pada semua aktiviti manusi. Walaupun teknik wawancara dipinjam daripada kaunseling, namun teknik ini tidak sama dalam ruangan kelass kerana berada pada situasi klinik (penyembuhan).

Menurut Carl Rogers, suasana wawancara terbaik mempunyai empat peringkat, antaranya ialah ;

1)Guru menunjukkan kehangatan dan perhatian.

2)Hubungan kaunseling dicirikan oleh rasa permisif yang ditunjukkan oleh ekspresi.

3)Murid tidak mengekspresikan pendapatkan, namun dalam batasan bahawa ia tidak bebas untuk megendalikan guru atau melakukan gerak hatinya dnegan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan.

4)Hubungan kauseling bersifat bebas daripada tekanan.


FASA-FASA MODEL PENGAJARAN FASILITATIF

Terdapat lima fasa dalam menggunakan Model Penajaran Fasilitatif. Dengan mengikut fasa-fasa tersebut, guru dapat menghasilkan pengajaran yang baik. Jadual di bawah menunjukkan model tersebut.Fasa-fasa Model Pengajaran Fasilitatif


Pendekatan non-directive sangat membantu kerana melaluinya terdapat cara-cara yang paling efektif dalam mengungkap emosi yang mendasari suatu masalah dengan mengikut pola perasaan murid ketika mereka dibebaskan untuk berekspresi. Bukannya diminta untuk memberikan soalan langsung, guru akan cenderung memilih untuk membiarkan pelajar untuk mengikuti aliran pemikiran dan perasaan. Jika pelajar mengekspresikan dirinya secara bebas, maka masalah dan emosi yang mendasarinya akan muncul. Proses ini disokong dengan refleksi perasaan pelajar, yang oleh kerananya akan membawa mereka ke dalam kesedaran dan tumpuan yang lebih tajam.

Hal ini merupakan kesulitan terbesar bagi kita kerana kita lebih terbiasa dengan isi apa yang dikatakan seseorang berbanding sikap emosional mereka. Tidak seperti jenis hubungan guru-pelajar lain, kaunseling bukan-direktif biasanya melihat tiga sumber masalah pelajar, iaitu:

· Perasaan saat ini

· Perasaan yang menyimpang

· Alternatif yang tidak tereksplorasi yang disebabkan oleh reaksi emosi kepada mereka


APLIKASI

Pengajaran non-direktif mungkin digunakan untuk beberapa jenis situasi permasalahan. Misalnya bagi situasi permasalahan personal, sosial, dan akademik. Terdapat sebuah kes berkaitan dengan masalah personal,di mana individu meneroka perasaannya tentang dirinya sendiri. Bagi masalah sosial, individu akan meneroka perasaannya tentang hubungannya dengan yang lain, dan menyiasat bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri mungkin mempengaruhi hubungan - hubungan ini. Sebliknya pula bagi masalah akademik, individu akan meneroka perasaannya tentang kompetensi dan ketertarikannya. Bagaimanapun, pada masing - masing kes, dapatan kes bagi masalah personal lebih baik berbanding dengan luaran. Ini dibuktikan kerana permasalahan berkaitan situasi personal ini lebih berpusat pada perasaan yang dimiliki individu itu sendiri, serta pengalaman, wawasan, dan penyelesainnya.

Untuk menggunakan Model Pengajaran non-direktif secara berkesan, seorang guru harus mempunyai keinginan untuk menerima bahawa seorang murid dapat memahami akan dirinya dan kehidupannya sendiri maka guru tidak perlu berusaha untuk menghakimi, menasihati, menenangkan, atau membesarkan hati pelajar malah guru tidak juga tidak perlu berusaha untuk mendiagnosis permasalahan. Tuntasnya, dalam model ini, guru hanya menentukan fikiran dan perasaan personal sementara dan merefleksikan fikiran dan perasaan yang dimiliki pelajar. Sebenarnya, dengan mengaplikasikan kaedah ini, guru telah menyampaikan pemahaman yang mendalam dan menerima perasaan yang dimiliki pelajar.

Roger turut menyimpulkan bahawa terdapat sesetengah keadaan yang sangat sukar untuk merasakan perspektif yang dimiliki pelajar, khususnya jika pelajar bingung. Strategi yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah guru hanya akan bekerja jika guru memasukkan dunia pemahaman pelajar dan meninggalkan di belakang rujukan tradisional telah ketinggalan zaman. Tidak dapat dinafikan bahawa untuk mengembangkan sebuah kerangka rujukan dalaman tidaklah mudah pada awalnya, akan tetapi hal ini perlu jika guru memahami pelajar, tidak pelajarnya saja. Salah satu pentingnya kegunaan pengajaran non-direktif terjadi ketika sebuah kelas menjadi membosankan dan guru termasuk dirinya sendiri yang mendorong pelajar melalui latihan - latihan dan pokok permasalahan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan